דרכי התקשרות

משה דרור - טל' נייד: 053-4867082

מייל: moshedror@gmail.com

מענה לפניות בדואר אלקטרוני נעשה לרוב במהלך יומיים מעת קבלתן

הזמנות להרצאות בנושא הליכים לשיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות מתקבלות לרוב ללא תשלום  - אך תוך תיאום מוקדם.

ניתן לקבל פרטים באמצעות המייל.