top of page

שיחות לילה

מוצגים להלן קבצי השמע של שיחות הלילה בפינה: 'דעת הציבור' בתכנית הרדיו ירח על כידון הברוש בתחנת "קול הנגב" (106.4 FM), המשודרת בימי חמישי בין השעות 21:00-23:00.

מראיין: זהר אביטן. האזנה ערבה ומועילה.

השיחות מתמקדות בהליכים לשיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות.

תחקיר עיריית רעננה
00:00 / 19:25
?מה ייחשב לשיתוף ציבור מהותי
00:00 / 19:24
?שיתוף ציבור באמצעות רשתות חברתיות
00:00 / 17:39
חוק ההסדרים - לידיעת הציבור
00:00 / 20:17
ניצול הליכי שיתוף למטרות נסתרות
00:00 / 17:16
שיתוף ציבור בעתות מלחמה
00:00 / 12:18
שיתוף ציבור ביחסי שלטון ואזרחים
00:00 / 28:51
שיתוף ראשי ערים בהחלטות קורונה
00:00 / 10:54
?האם מחאה קשורה לשיתוף הציבור
00:00 / 15:32
המשמעות של רמות השיתוף
00:00 / 18:25
הליכי שיתוף בעולם
00:00 / 14:44
תחושת אלה שהצעתם לא נתקבלה
00:00 / 12:19
?האם מסיבת עיתונאים מהווה שיתוף ציבור
00:00 / 15:34
פתיחת שנה"ל בימי הקורונה
00:00 / 09:19
? שיתוף הציבור רק כאשר נוח לנבחרים
00:00 / 12:41
שיתוף הציבור במשבר כלכלי
00:00 / 18:25
?משרד האוצר ושיתוף הציבור - האמנם
00:00 / 11:43
שיתוף ציבור אפשרי בבתי הספר
00:00 / 19:03
שיתוף הציבור בתקופת הקורונה
00:00 / 12:21
?מי מוזמן לדיוני הליכי השיתוף
00:00 / 25:05
השפעת בעלי אינטרסים בדיונים
00:00 / 12:22
חולשות אפשריות בהליכי השיתוף
00:00 / 18:24
?שיתוף ציבור - בכל גיל
00:00 / 17:56
?שיתוף מהותי או שיתוף לכאורה
00:00 / 13:15
?האם הצעות התושבים מחייבות
00:00 / 22:09
?מהו הליך לשיתוף הציבור
00:00 / 20:25
קווים כלליים לשיתוף ציבור
00:00 / 20:00
bottom of page